کفی طبی مموری فوم

کفی طبی مموری فوم

گریدی از پلی اورتان که برای تشک های طبی و کفی داخل کفش استفاده می شود. دلیل استفاده از آن تاخیر بیشتر در زمان وارد آمدن نیرو به کفی و عدم تمرکزنیرو در یک نقطه می باشد. این موارد می تواند از کمردرد به علت استفاده ی طولانی مدت از کقش جلوگیری کند.