سرپنجه کامپوزیت

سرپنجه کامپوزیت

امروزه در بیشتر کشورهای پیشرو در تولید کفش ایمنی از سرپنجه ی کامپوزیت به عنوان جایگزینی مناسب برای سرپنجه های فولادی استفاده می شود. سرپنجه ی کامپوزیت علاوه بر اینکه نسبت به سرپنجه های فولادی 60 % سبک تر می باشد ، عایق جریان الکتریسیته و عایق حرارتی هم می باشد. و بدین ترتیب بر خلاف  سرپنجه های فولادی  برای عایق الکتریسیته بودن کفش ایمنی نیازی به حذف آنها نیست.

در مورد سرپنجه ی کامپوزیت توجه به یک مورد ضروری است . هنگام خرید کفش ایمنی توجه داشته باشید که  سرپنجه ی کفش ایمنی باید در برابر 200 ژول ضربه مقاومت داشته باشد . اگر سرپنجه ای دارای تحمل ضربه ی 100 ژول باشد به آن سرپنجه ی حفاظتی می گویند و نه ایمنی .