بلاگ

راه های مراقبت از کفش ایمنی

کفش ایمنی هم مانند تمامی وسایل و اشیاء پیرامون ما نیاز به مراقبت دارد. کفش ایمنی در مقایسه با کفش های اسپرت و مجلسی معمولی به دلیل استفاده طولانی تر نیاز به مراقبت بیشتری دارد. از این کفشها در صنایع …

از پاهای خود مراقبت کنید!

از پاهای خود مراقبت کنید، از خود مراقبت کنید پاها ما یکی از مهمترین بخش اعضای بدن ما هستند. مراقبت از خود و پاهای خود و اختصاص دادن زمانهایی برای استراحت میتواند نشاط و راندمان بالاتری را در کار برای …